Tradisjonelle forretningsledere som fikserer blikket på økonomisk vekst går ofte glipp av muligheten til større verdiskapning, sier leder for Business Design, Ellen Lidgren i EGGS.


  

transformere forretningen

Design

Business

Slik kan

SHIFTER // ANNONSØRINNHOLD

SHIFTER // ANNONSØRINNHOLD


transformere forretningen

Design

Business

Slik kan

Endringer i markedet, digitalisering, overgang fra produkt til tjeneste eller krav til bærekraftig drift kan tvinge bedrifter til transformasjon.

  

De fleste virksomheter kommer til et kritisk punkt hvor hele forretningsmodellen må sendes til service.


Dette er kritiske punkter i selskapsreisen og kan resulterer i drastiske utfall om ledelsen tar feil valg. Disse øyeblikkene kaller Lidgren for strategic inflection points.

Det er nettopp i disse kritiske fasene Eggs sine business designere blomstrer.  

– Et strategic inflection point er et avgjørende øyeblikk når en organisasjon må reagere på endringer på en effektiv måte. Hvis ikke kan selskapet miste konkurranseevnen. Dette så vi flere eksempler på da forretningsverdenen skulle digitaliseres. Ikke bare ble digital tilpasning et viktig konkurransefortrinn, men nødvendig for eksistensgrunnlaget til hele bransjer – og det bare på noen få år, forteller Lidgren.  

Mange kunder kommer til EGGS i denne fasen. Da blir oppgaven for deres Business Designere å hjelpe dem i en kontekst preget av tvetydighet og uforutsigbarhet. Ikke rent sjelden innebærer dette å jobbe med å utvikle nye inntektsstrømmer fra bunn av.

Verdi er ikke bare penger

– Digitalisering var kanskje det mest kritiske endringspunktet for ti år siden. I dag er overgang til bærekraftig drift og sirkulær økonomi et like viktig område, forteller hun.

LES MER OM BUSINESS DESIGN HER

Flash photography, Lighting, Happy

MILJØ ER FOKUS: I dag er transformasjon til bærekraftig drift et av de mest kritiske områdene for næringslivet, sier Business Designer i EGGS, Ellen Lidgren.  FOTO: Björn Audunn Blöndal/Pressworks


Bicycle frame, Metropolitan area, Urban design, Commercial building, Plaza, Pedestrian, City, Facade, Mixed-use

Bli med, la oss sammen skape fremtidens løsninger

LEDIGE STILLINGER

Font

– Vi ser nå igjen hele bransjer som må endre seg, og det fort. Selskaper må skifte strategi, endre organisasjon eller kanskje hele måten de opererer på, sier hun.  


Nettopp dette er grunnen til at EGGS satser hardt på å bygge opp sine leveranser innen business design, og søker nå etter flere medarbeidere.


– Man prater for mye om penger, og lite om verdi i dag. I en organisatorisk sammenheng er økonomisk verdi den eneste rasjonelle verdien. Det er dette vi måler og dette vi legger til grunn for beslutninger. Vi er vant til å tenke på en virksomhet som en maskin. Men ikke alle beslutninger kan eller bør tas på den måten. Hvis du kun fokuserer på å maksimere profitt, så risikerer du også å miste perspektiv – og dermed også gå glipp av nye muligheter for verdiskaping, forteller Lidgren.

Hybridene

Lidgren forklarer at en business designer kombinere designeres verktøykasse med kreative metoder og fokus på helhet med forretningsforståelse. Business designer er en hybrid rolle som blander praksis fra flere felt: Tjenestedesign, designstrategi, produktledelse, forretningsanalyse og management consulting.


– Designere er flinke til å forstå mennesker og deres behov, men er ikke alltid så fokusert på pengemessig verdiskapning. På forretningssiden er tankene og språket oftere teknisk og sofistikert. Emosjonell argumentasjon og «magefølelse» kommer ofte til kort i det forretningsfokuserte miljøet, selv om begge disiplinene grunnleggende er ute etter det samme – det å skape vedvarende verdi, sier hun.

Business design er en fersk disiplin. Lidgren forklarer at faget er en konsekvens av en modenhet av designfaget. Tradisjonelt er design formgivning. I neste fase kan vi se på design som en prosess. For en Business Designer er design også strategi. Tradisjonelt har management konsulenter hatt monopol på langsiktig strategisk planlegging. Men vi har nå sett at markedet etterspør andre ferdigheter når det kommer til problemløsning, og det kommer fra design og teknologi.


– EGGS jobber med å reformulere hele eller deler av forretningen til en kunde. Vi ser ikke bare på det visuelle og fysiske som møter deres sluttkunder, men på hele verdikjeden bak produktet eller tjenesten. Vi trenger da at virksomheter balanserer spenningene mellom sluttkunder, prosesser, og økonomisk verdiskaping.  


Hva søker du etter i en dyktig business designer?


– En business designer har ofte kunnskap om design og erfaring med designprosesser, kombinert med økonomi og forretningsforståelse. Vi søker etter entreprenør-typer – de som er flinke til å kjenne igjen muligheter. Vi trenger folk som evner å bygge opp lange relasjoner med kunder. En Business Designer er også en rådgiver. Veldig mye av tjenesten som egentlig leveres, er dialogen og prosessen i en transformasjon, sier hun.


– En Business Designer må kunne oppføre seg som en designer når kunden er for analytisk, og som en forretningsperson når kunden er for vag.

Designmodenheten øker

Designmodenheten i mange organisasjoner øker, kan Lidgren bekrefte. Flere og flere virksomheter bruker design for å løse problemer. Og designere får stadig mer mandat, respekt og forståelse ettersom designmodenheten øker. Bedriftsledere har begynt å forstå at det å bruke designmetoder og verktøy på et strategisk nivå kan være med på å lukke gapet mellom virksomhetens intensjon og resultat.  


– Business Design blir mer og mer integrert som disiplin i innovasjonsprosessene til våre kunder. Vi ser at design kan gi verdi til organisasjonen, som operativt, forretningsmessig, menneskelig og teknologisk, samt på taktisk og strategisk nivå, sier hun.


Nettopp derfor er business design verdifullt i det grønne skiftet. Hele systemer må redesignes slik at selskaper, leverandører og kunder enkelt kan bruke ressurser om og om igjen. Målet er vekst for virksomheten, men vi skal også legge igjen en allright arv til neste generasjon. Å bygge en lønnsom, fremtidssikker virksomhet i dag krever en endring fra den tradisjonelle modellen.


– Selskaper har under lenger tid gjort dette gjennom å prøve å skifte fra å selge produkter til å tilby disse produktene som tjenester, sier Lidgren.

Computer, Table

– Og den neste utfordringer kommer naturlig: Hvordan skalerer du dem? Mange selskaper har ikke standardiserte prosesser, og de er ikke vant til å skalere opp serviceprosesser eller serviceopplevelser på tvers av selskapet. De er vant til produktlanseringer av harde produkter, ikke tjenester, sier Lidgren.

– Transformasjon fra «product to service» er ganske vanlige kundeprosjekt hos oss, forteller Lidgren.  

Verdens beste arbeidsplass

Å benytte design-tankegangen på forretningsmodeller kommer som en naturlig utvikling for selskapet, ifølge daglig leder i EGGS, Ulla Sommerfelt.

– Alt er designet. Også forretningsmodeller, sier hun.

– Design dreier seg om å skape noe ut av ingenting. Det er nytt at man bruker denne metoden innenfor forretningsutvikling, men det funker fordi man ofte ikke vet hva problemet er, sier hun og legger til at Business Design kommer til å bli ekstremt viktig for Eggs i tiden fremover.

Sommerfelt var med å starte EGGS i 2012. Hun startet selskapet med et sterkt ønske om å skape et tverrfaglig designmiljø med et mer helhetlig fokus.

– Vi har stadig flere teknologiske ting i hjemmet, på jobben, i helsevesenet og offentlige institusjoner. Vi så behov for å designe en helhet. I tillegg hadde jeg en ambisjon om å skape verdens beste arbeidsplass for kreative mennesker.

Writing instrument accessory, Automotive design, Office supplies, Table, Desk, Pen, Tableware, Finger, Art

HYPPIG FEEDBACK: – Vi er et fagmiljø med høye krav til kvalitet og hvor vi holder hverandre ansvarlige for leveranser, sier daglig leder Ulla Sommerfelt.
FOTO: Björn Audunn Blöndal/Pressworks


«En businessdesigner må kunne oppføre seg som en designer når kunden er for analytisk, og som en forretningsperson når kunden er for vag.»

Ellen Lidgren

Men hva ligger det egentlig i verdens beste arbeidsplass for kreative mennesker?

– Fine lokaler, fleksibel arbeidstid og ryddige systemer ser jeg på som hygienefaktorer. Vi ønsker å ta det et skritt videre og skape et sted hvor man kan utvikle seg faglig og personlig, og hvor kreativitet og innovasjon kan få fritt spillerom. Folk skal kunne være seg selv, og det skal være rom for å håndtere ting som livskriser. Vi er alle mennesker, ikke maskiner, sier hun.

Kreativitet og innovasjon trives best på en arbeidsplass med høy psykologisk trygghet, og der er omsorg for hverandre en viktig nøkkel.

– Mange arbeidsplasser gjør folk syke og ulykkelige. Jeg mener at en arbeidsplass aldri skal skape frykt. Man må kunne si fra, komme med ideer og dele uferdig arbeid uten å være redd for at det blir slått hardt ned på eller at ideen blir stjålet.

Empati er en viktig verdi i bedriftens ledelseskultur. Men å lede med empati betyr ikke at man skal være snill hele tiden, ifølge Sommerfelt.

– Det betyr ikke at man skal overføle på vegne av andre eller være konfliktsky.

DER KREATIVITET TRIVES: Daglig leder i Eggs, Ulla Sommerfelt, sier at innovasjon og kreativitet trives best på arbeidsplasser med høy psykologisk trygghet.  FOTO: Björn Audunn Blöndal/Pressworks

Interior design, Social group, Microphone, Plant, Human, Fashion, Fun, Interaction, Entertainment, Community

Bedriften har mange nye og spennende prosjekter på gang, og de opplever stor pågang fra både eksisterende og nye kunder.

– Vi bygger en tett relasjon med kundene og får mye tillit av dem. Mange kommer tilbake med nye prosjekter de ønsker vår hjelp til. Samtidig er denne måten å tenke design på ganske nytt. Det er et fagområde i sterk vekst, så stadig flere bedrifter blir oppmerksomme på hva vi kan bidra med.

For å øke kapasiteten skal de ansette en rekke nye dyktige medarbeidere.

SE LEDIGE STILLINGER I EGGS HER.

– Vi ønsker kun å ansette de beste, ettersom vi må leve opp til et høyt kvalitetsnivå overfor kundene. Og flinke folk ønsker å jobbe med flinke folk. Men de som jobber her må også være lagspillere, og ikke såkalte «brilliant bastards»  som går over lik for å nå målene sine. Vi ser etter en kombinasjon av kompetanse og kulturell match, og ønsker en god balanse av ansatte med forskjellig erfaring, kompetanse, perspektiv og bakgrunn, sier hun.


Vi er et fagmiljø med høye krav til kvalitet og hvor vi holder hverandre ansvarlige for leveranser. Hyppig feedback er en naturlig del av våre arbeidsmetoder, men det betyr ikke at det trenger å være et hardt miljø. Når feedback gis med omsorg og i riktige mengder, er det den beste måten å utvikle seg på.

Satser internasjonalt

EGGS har opplevd en voldsomt vekst i Norge og Danmark, og nå er målet å ekspandere enda mer internasjonalt.

– Vi har allerede mange internasjonale kunder, og ansatte fra 25 ulike nasjonaliteter og rekrutterer fra hele verden. Nå er ambisjonen vår å bli enda mer internasjonale. Det gir oss flere muligheter til å komme ut med tjenestene våre, samtidig som vi kan skape et enda mer interessant sted å jobbe.


OPPLEVER VEKST: EGGS opplever for tiden stor vekst i Norge og Danmark. Selskapet ser nå på muligheter til å ekspandere ut i enda flere land.  FOTO: Björn Audunn Blöndal/Pressworks


"Design dreier seg om å skape noe ut av ingenting. Det er nytt at man bruker denne metoden innenfor forretningsutvikling, men det funker fordi man ofte ikke vet hva problemet er."

Ulla Sommerfelt, daglig leder i EGGS

UTEN MAT OG DRIKKE: Skal man lage verdens beste arbeidsplass settes også høye krav til lunsjen.  FOTO: Björn Audunn Blöndal/Pressworks


Journalistene og redaksjonene i Shifter har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette annonsørinnholdet.
2021 © Copyright


OM SHIFTER    |    PERSONVERN   |    COOKIES    |   ANNONSERE


PRODUSERT AV PRESSWORKS

Material property, Rectangle, Font, Violet
Font

ANNONSØRINNHOLD

Material property, Rectangle, Font, Violet